Polityka prywatności

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o:
- Firmie IPIE - należy przez to rozumieć firmę IPIE Daniel Bielenda z siedzibą w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec, Dzikowiec 168, NIP: 8141621642, REGON: 181044184, Telefon: +48 661 353 376.
- Kliencie lub Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
- Sklepie Internetowym ipie.pl - należy przez to rozumieć sklep internetowy ipie.pl prowadzony przez Firmę IPIE Daniel Bielenda pod adresem internetowym http://www.ipie.pl.
- Polityce Prywatności - należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady i sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach Sklepu Internetowego ipie.pl.

Polityka Prywatności dostępna jest na stronie http://www.ipie.pl/index.php?id_cms=6&controller=cms dla każdego użytkownika Internetu w tym również dla każdego Klienta lub Kupującego.
Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym ipie.pl, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i zaakceptował wszystkie w niej zawarte postanowienia i informacje.


Przeglądając ofertę, zamawiając towar lub szukając informacji w Sklepie Internetowym ipie.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem internetowym http://www.ipie.pl/index.php?id_cms=6&controller=cms.
Sklep Internetowy ipie.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności - w przypadku wprowadzania zmian w Polityce Prywatności nie mogą mieć one wpływu na podstawową zasadę - nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klinetów/Kupujących.


Niniejsza dokumentacja wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach Sklepu Internetowego ipie.pl


Sklep Internetowy - każdy użytkownik, dokonujący zakupów w naszym sklepie posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie konta w sklepie serwisu umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie "kroku" związanego z wpisywaniem danych personalnych Klienta. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia konta na życzenie użytkownika, a także wglądu i zmiany danych już wprowadzonych.
Logi serwera - są to informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu Internetowego, jak i również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na bezposrednią identyfikację użytkownika.
Pliki cookies - przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Niezapowiedziane wiadomości - żaden z Klientów Sklepu Internetowego ipie.pl nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomości. Użytkownik, będzie otrzymywał tylko e-maile, które są ściśle powiązane z jego zamówieniami.
Udostępnianie informacji o użytkowniku - Sklep Internetowy ipie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie do realizacji zamówień w Sklepie Internetowym ipie.pl
Usuwanie danych - każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Sklep Internetowy ipie.pl